Vânătoarea este o activitate tot mai căutată de oameni, fiind un mod de relaxare și de ieșire din cotidian. Întâlnim din ce în ce mai multe persoane interesate de acest domeniu și care investesc atât timp, cât și resurse financiare pentru a practica într-o manieră profesionistă această activitate.

Vânătoarea contribuie la consolidarea unui echilibru agro-silvo-cinegetic și la dezvoltarea calității speciilor de animale. 

Este important de menționat faptul că practicarea acesteia impune respectarea unor principii de etică, specifice domeniului. În conformitate cu legislația din România, practicarea vânătorii trebuie realizată în baza unui permis de vânătoare permanent sau temporar.

În rândurile următoare, vei regăsi informații relevante cu privire la cadrul legal privind practicarea acestei activități și condițiile prin care se poate  obține permisul de vânătoare.

Condiții de obținere a permisului de vânătoare permanent


Trebuie specificat că nimeni NU poate practica vânătoarea dacă nu deține un permis de vânătoare, furnizat de către Ministerul Agriculturii și Domeniilor prin Direcția economiei vânatului sau prin împuternicire de către administratorul acestei activității din județul unde este domiciliat solicitantul.

În vederea desfășurării activității de vânătoare, titularul are nevoie de un document legal care să susțină dreptul de practica.

Pentru a obține permisul de vânătoare, titularul trebuie să urmeze minim un an de pregătire, sub îndrumarea unei asociații vânătorești, ce administrează un fond cinegetic din România și la care acesta este activ. De asemenea, pe parcursul pregătirii solicitantul primește numeroase instruiri practice în poligonul de tir în vederea manevrării corecte a armei de vânătoare.

În acest stagiu, se pune accent pe dobândirea unor cunoștințe din domeniul faunei, al fondului cinegetic și al activității de vânătoare. Se efectuează sesiuni de prezentare a armelor de vânătoare, fără utilizarea muniției din dotare. Ulterior, se realizează acțiunile principale ale vânătorii, mai exact:

 • Încărcarea și descărcarea armei de vânătoare;

 • Purtarea adecvată a armei în timpul mișcării;

 • Monitorizarea și recuperarea corectă a vânatului.

Cadrul legal din România prevedere ca pe durata stagiaturii, candidatul trebuie să participe la:

 • 3 activități de vânătoare;

 • O pregătire practică în vederea portului și mânuirii corespunzătoare a armei de vânătoare;

 • O sesiune de tragere cu arma de vânătoare într-un cadru amenajat adecvat acestei activități.

La finalul acestei pregătiri, are loc un examen teoretic pentru obținerea permisului de vânătoare. Acest examen se organizează în fiecare an, la aceeași dată și locație pentru toate asociațiile vânătorești din aceeași zonă. 

Examenul este stabilit și aprobat de instituția publică ce se ocupă cu silvicultura. Acesta este susținut în fața unei comisii constituită din membrii unei instituții publice specializate în domeniul silviculturii sau organizații/asociații naționale ce au ca activitate practicarea vânătorii.

Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de obținere a permisului de vânătoare


Pentru a susține acest examen, este obligatoriu ca solicitantul să pregătească următoarele documente:

 • Copie după actul de identitate;

 • Cererea privind înscrierea la examen, în cadrul asociației vânătorești;

 • Aprobarea conducerii asociației pentru repartizarea candidatului la examen;

 • Recomandarea primită de la organizația vânătorească privind absolvirea stagiaturii;

 • Fișa de stagiatură completă și avizată de conducerea asociației vânătorești la care a realizat anul de stagiu;

 • Fișa medicală realizată în condițiile prevăzute de cadrul legal al domeniului vânătoresc, prin care este specificat că este apt fizic și psihic să posede și să utilizeze arme de vânătoare;

 • Certificat de cazier juridic, eliberat de Poliția Română, prin care se atestă că are dreptul de a deține și folosi această armă;

 • Declarație pe propria răspundere, în care se comunică faptul că în ultimii 3 ani candidatul nu a efectuat fapte ce corespund ca infracțiuni în Legea nr. 407/2006.

Toate documentele de mai sunt (în afară de copia după actul de identitate) trebuie să fie în original. Aceste acte sunt incluse în dosarul de examen pentru obținerea permisului de vânătoare. 

Acesta se depune la sediul asociației din care face parte, înregistrându-se în registrul curent. Lista candidaților este trimisă autorităților centrale înainte cu 5 zile înainte de susținerea examenului.

Susținerea examenului de obținere a permisului de vânătoare


În vederea evaluării teoretice a candidaților care participă la examen, autoritatea centrală publică concepe un set de întrebări grilă. Acestea vizează concepte din:

 • Etica vânătorească;

 • Prevederile legale ale domeniului cinegetic;

 • Biologia speciilor de animale ce se încadrează în aria de interes cinegetic;

 • Boli și virusuri ale vânatului;

 • Arme de vânătoare.

După finalizarea examenului, are loc examinarea lucrărilor în vederea promovării/respingerii candidaților pentru primirea permisului de vânătoare.

În condițiile prevăzute de lege, acest permis se eliberează candidaților ce au fost declarați Promovați la acest examen.

Este important de menționat faptul că permisul de vânătoare trebuie vizat la 5 ani, împreună cu fișa medicală și avizul psihologic.

Condiții de obținere a permisului de vânătoare temporar

Pentru dobândirea permisului de vânătoare temporar este nevoie de o aprobare realizată de administratorii autorizați ce dețin licențe și care au în responsabilitatea lor fonduri cinegetice. Aceste fonduri sunt reglementate prin lege în vederea practicării activităților de vânătoare.

Acest permis se eliberează de către asociațiile vânătorești în următoarele cazuri:

 • Primirea dreptului de a participa la activitatea de vânătoare;

 • Pierderea sau deteriorarea permisului actual de vânătoare temporar.

Conform cadrului legal, pentru dobândirea permisului de vânătoare temporar, titularul trebuie să pregătească un set de documente. Acestea trebuie depuse la administratorul fondului cinegetic, unde dorește să practice această activitate. 

Documentele necesare constau în:

 • Cerere privind participarea la activitatea de vânătoare desfășurată în cadrul acelui fond cinegetic;

 • Copie după actul de identitate;

 • Copie după permisul sau licența de vânătoare, eliberate de instituțiile specializate din județul unde are titularul domiciliul, ce atestă că solicitantul are dreptul de a poseda și utiliza arme de vânătoare;

 • Copie după invitația primită din partea organizatorului activității de vânătoare;

 • Copie după asigurarea realizată împotriva posibilelor accidente la această activitate (acceptată pe teritoriul țării noastre).

Concluzii

După primirea permisului de vânătoare și a autorizațiilor necesare, pasionații își îndreaptă atenția către cumpărarea de echipamente (costum special, încălțăminte potrivită), arme de vânătoare precum și accesoriile necesare derulării acestei activități.

În vederea achiziționării unor arme de vânătoare la cele mai înalte standarde, echipa MLD Guns oferă o gamă largă de produse, echipamente și accesorii destinate acestei activități. În funcție de cerințele clientului, sunt oferite produse de calitate, bazate pe cele mai noi tehnologii.