Permisul de port armă conferă posesorului dreptul de a deține și, după caz, de a purta și folosi armă letală sau neletală supusă autorizării (tipul, marca, seria și calibrul sunt înscrise în permis, inclusiv muniția aferentă). Este de precizat faptul că permisul nu îți oferă posibilitatea să-ți procuri o armă letală.  Pentru aceasta ai nevoie de o autorizatie de procurare, valabilă doar pentru perioada în care îți achiziționezi arma respectivă.

Cadrul legal care reglementează aceasta chestiune este reprezentat de Legea 295/2004.

Cine poate solicita un permis de port armă?


Nu oricine își dorește să dețină o armă, o poate și dobândi. Astfel, legea este foarte clară în ceea ce privește categoriile de persoane care pot deține o armă, precum și diferitele tipuri de arme. Persoanele fizice care pot deține arme letale sunt :

 • persoanele fizice cu cetățenie română;

 • armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători și colecționarii de arme;

 • armele de colecție letale, aflate în stare de funcționare, pot fi procurate exclusiv de către colecționarii de arme;

 • armele de apărare și pază pot fi procurate numai de următoarele categorii de persoane: demnitari, magistrați, diplomați, militari și polițiști, pe perioada cât sunt în activitate. Pot fi achiziționate și după pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive datorate lor;

 • persoanele prevăzute de lege, ce îndeplinesc o funcție care implică exercițiul autorității publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepția personalului de pază din cadrul societăților specializate de pază;

 • persoanele incluse în programe de protecție a martorilor, pe perioada în care au această calitate;

 • armele de tir pot fi achiziționate de către sportivii și antrenorii de tir, precum și de către vânători și colecționarii de arme. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.

Procurarea armelor se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat, potrivit legii.

Cum se obține permisul de port armă?


Pentru a obține permisul de port armă pentru o armă letală este necesar să parcurgi câteva etape:

 1. Depunerea unei cereri de eliberare a autorizației de procurare a armelor

Cererea de eliberare a autorizației de procurare a armelor se adresează în scris și se depune de către solicitant la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la Inspectoratul Județean de Poliție, în a cărui raza teritorială își are persoana domiciliul.

Cererea trebuie să conțină următoarele elemente:

 • datele solicitantului;

 • felul armelor și munițiilor ce urmează a fi deținute.

Aceasta se soluționează în termen de 45 de zile, de la data primirii.

Dacă autoritatea competentă cu soluționarea cererii constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în lege, solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei și i se comunică soluția adoptată, în scris, în termenul de 45 de zile, precum și motivele care au stat la baza deciziei.

Soluția prevăzută este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare și poate fi contestată în instanță, în termen de 15 zile, de la data la care a fost adusă la cunoștința solicitantului.

 1. Impreuna cu cererea de eliberare a autorizației de procurare a armelor, se depune un dosar cu mai multe documente

Cetățeanul român care dorește să devină titular al dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosirea unei arme, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, un dosar cu următoarele:

  • cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);

  • actul de identitate al solicitantului (în copie și în original);

  • 2 fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

  • dovada achitării taxelor pentru autorizare ;

  • un certificat medical, eliberat cu cel mult 6 luni înainte, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății, ce fac imposibilă autorizarea pentru a deține, a purta, a folosi arme și muniții letale și că solicitantul este apt să dețină astfel de arme și muniții;

  • aviz psihologic, eliberat de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale. Acest document trebuie să fi fost eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii de autorizare;

  • certificatul de absolvire, în original și în copie, a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, organizat de o persoană juridică, autorizată în acest sens;

  • permis de vânătoare, în original și în copie, în cazul armelor de vânătoare;

  • carnet de membru vânător, în original și în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizație vânătorească legal constituită, afiliată la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, pentru arme lungi cu destinația vânătoare sau, după caz, tir sportiv ori biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii acesteia;

  • carnet de antrenor de tir sau biatlon, în original și în copie, eliberat de Agenția Națională pentru Sport, sau legitimație de sportiv de tir ori biatlon, vizată la zi de Federația Româna de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi și Biatlon, pentru arme de tir;

  • adeverință care atestă, în cazul cetățeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la *art. 14 alin. (2) lit. a) și b) din Lege, eliberată de instituția competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare și pază în scopul portului și folosirii acesteia.

*art. 14, alin. (2), litera:

a) demnitarii, magistrații, diplomații, militarii și polițiștii, pe perioada cât sunt în activitate și după pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;

b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepția personalului de pază din cadrul societăților specializate de pază.*

 1. După depunerea dosarului, vei primi autorizație de cumpărare pentru tipul de armă menționat în cererea depusă

În termen de 45 de zile, de la depunerea documentelor la serviciul arme, vei primi o autorizație de cumpărare pentru tipul de armă menționat în cererea depusă. În baza autorizației de cumpărare, vei putea achiziționa arma dorită. 

 1. Cumpărarea propriu-zisă a armei

Autorizația de cumpărare este valabilă timp de 90 de zile. În cazul în care nu ai procurat arma dorită în acest termen, poți solicita, printr-o cerere la serviciul arme, prelungirea autorizației cu încă 90 de zile.

 1. Pentru a obține permisul de port armă pentru arma cumpărată mai este un singur pas

După procurarea armei în baza autorizației de cumpărare, ai la dispoziție maxim 3 zile lucrătoare, pentru a înscrie arma și a ți se elibera permisul de port armă. Pentru asta va trebui să te prezenți din nou la serviciul arme cu următoarele elemente:

1. Autorizația de cumpărare (completată de armurierul magazinului de unde ai cumpărat arma);

2. Copie a facturii de achiziție;

3. Arma procurată.

Permisul de port-armă este valabil 5 ani. La sfârșitul fiecărei perioade de 5 ani, acesta trebuie vizat de către Serviciul Arme. Procedura de vizare a permisului poate fi declanșată cu cel mult 6 luni înainte de termenul de expirare.

Titularul permisului de port-armă şi de folosire a arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesu persoanelor neautorizate.

Pașii procurării și deținerii armelor neletale


Mai sus am detaliat care sunt etapele obținerii permisului de port armă pentru armele letale. Dacă în  schimb îți dorești o armă neletală, iată ce trebuie să faci :

 • cetățeanul român sau străinul cu ședere legala în România, care a împlinit vârsta de 18 ani și dorește să procure arme neletale în scopul portului și folosirii, de la un armurier autorizat de pe teritoriul României, trebuie să urmeze acceasi pasi descrisi anterior excluzand cerintele specifice tipurilor de arme descrise (de exemplu apartenenta la o asociatie de vanatoare in cazul armelor de vanatoare sau la un club de tir sportiv in cazul unei arme de tir sportiv);


Cât costă să deții un permis de port armă?

În vederea obținerii unui permis de port armă este necesar să urmezi un curs de instruire teoretică și practică. Acesta durează minim 15 zile și este structurat în 80 de ore, din care circa 20 de ore sunt aplicații practice. 

În funcție de operatorul juridic care le organizează, prețurile acestor cursuri pot varia destul de mult. În general, tariful cursurilor se situează undeva între 600 și 1500 de RON. Pe lângă asta, există și o taxă pentru emiterea permisului de port arma de 100 RON. 

Mai multe detalii despre actele necesare precum și pașii obținerii permisului de port armă se pot obține de pe site-ul Poliției Române.