Permisul de port arma este un document legal care autorizează purtătorul să dețină și să poarte o armă de foc. În majoritatea țărilor, permisul de port armă este eliberat numai după o examinare atentă a candidatului, inclusiv o verificare a antecedentelor penale și o evaluare a capacității sale psihologice de a deține o armă de foc.

Acest permis conferă posesorului dreptul de a deține, purta și utiliza o armă letală/neletală supusă autorizării. 

Care sunt documentele necesare pentru eliberarea permisului de port armă?

Pentru autorizarea procurării armelor letale trebuie să depui un dosar cu mai multe documente la instituția aflată pe raza teritorială în care locuiești. Printre actele necesare în dosar menționăm:

  • Cerere tip, model anexa nr. 1, conform H.G. 130/2005;

  • Actul de identitate, în original și copie;

  • Un certificat medical, semnat cu cel mult 6 luni înaintea completării cererii. Documentul trebuie să certifice faptul că nu suferi de nicio afecțiune care te poate împiedica să manevrezi corespunzător o armă;

  • Aviz psihologic, care susține că ești apt pentru a deține și utiliza o armă. Certificatul trebuie emis de un psiholog autorizat, cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii pentru permis de port arma;

  • Dovada absolvirii unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor şi muniţiilor (curs realizat de o instituție autorizată în acest sens);

  • Două fotografii color cu dimensiunea de 4x5 cm;

  • Dovada achitării taxelor aferente eliberării permisului. 

Pe lângă aceste documente, se mai pot solicita și alte adeverințe sau acte în funcție de tipul de armă pentru care vrei să te autorizezi (spre exemplu, apărare și pază, vânătoare, tir sportiv). Pentru mai multe informații legate de documentele necesare eliberări acestui permis de port arma, consultă Legea nr 295/2004, privind regimul armelor și al munițiilor.

Permis de port arma - Ce termen de valabilitate are actul?

După depunerea documentelor pentru obținerea acestui permis de port arma, în termen de 45 de zile, vei primi o autorizație pentru a achiziționa tipul de armă, precizat în cererea depusă. Doar prin obținerea acestei autorizații vei putea cumpăra arma dorită. Imediat după achiziție, te vei prezenta la organul de poliție în a cărui raza de competență se află domiciliul tău cu autorizația de cumpărare, copia facturii de achiziție și arma procurată. Doar în baza prezentării acestor documente, se poate elibera permisul de port armă.

Ținând cont de scopul pentru care ai solicitat autorizarea procurării armei, autoritățile competente îți pot elibera dreptul de deținere sau, după caz, de port sau utilizare a armei procurate. Totodată, scopul va fi precizat în conținutul permisului de armă.

Cât este valabil acest permis de port arma? Permisul de port armă este valabil 5 ani. După finalizarea acestui termen, va trebui ca acesta să fie vizat de către Serviciul Arme. 

Permisele de armă trebuie vizate o dată la 5 ani de către organul de poliție competent teritorial, în perioada stabilită prin ordin al inspectorului general al Poliției Române.

Responsabilitatea deținerii unei arme

Deținerea unei arme implică o responsabilitate imensă și necesită o conduită riguroasă și corectă. Deținătorii de arme trebuie să:

  • respecte legile și regulamentele privind deținerea și utilizarea acestora;

  • se asigure că armele lor sunt depozitate într-un loc sigur; 

  • aplice măsuri adecvate de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la acestea.

În plus, aceste persoane trebuie să înțeleagă pericolele și consecințele utilizării inadecvate a armelor de foc. Acestea pot provoca răniri grave și alte consecințe nedorite, chiar și în cazul utilizării accidentale sau neintenționate.


Responsabilitatea deținerii unei arme include și faptul că deținătorul trebuie să aibă o atitudine responsabilă și sănătoasă față de arma sa. În cazul în care arma este furată sau pierdută, deținătorul trebuie să raporteze acest lucru autorităților imediat, pentru a preveni utilizarea neautorizată a acesteia.

Spre exemplu, din motive de protecție și siguranță, numeroși oameni decid să-și cumpere o arma de autoaparare. Însă, după cum se poate observa, legislația este extrem de riguroasă și impune numeroase cerințe de îndeplinit.

Incontestabil, deținerea unei arme de autoapărare presupune o mare responsabilitate. Din acest motiv și procedura de obținere a permisului este una strictă, care nu tolerează abateri.

Concluzii

Indiferent de tipul de armă pentru care vrei să te autorizezi, este esențial să cunoști în detaliu cadrul legal în vigoare și să acționezi în acord cu aceasta. Odată intrat în posesia unei arme, în termenii impuși de lege, trebuie să o folosești numai în situațiile prevăzute de legislație și cu o precauție maximă. Este important să respectăm cu strictețe legile și regulamentele care guvernează utilizarea acestora, pentru a preveni tragediile și menține siguranța publică.


De unde poți cumpăra arme, muniții și accesorii? Magazinul MLD GUNS vine în sprijinul tău cu un portofoliu variat de arme de vanatoare, tir sportiv și autoapărare, care impresionează prin performanțe tehnice remarcabile, tehnologii de ultimă generație și design inovator.

Specialiștii MLD GUNS te vor ajuta cu numeroase informații și răspunsuri argumentate la întrebările tale. Astfel, te vei asigura că decizia luată a fost cea mai bună.